Oktatás

Partnerünk:


Szakképesítés megnevezése: Kutyakozmetikus
OKJ-szám:32 621 01 FEOR-szám:5292

A szakképzés célja:
A korszerű kinológia elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó kutyakozmetikusok képzése, akik az eredményes vizsga letételét követően a jelen európai társállattartás igényeinek megfelelően magas szakmai-, elmélet- és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek önálló vállalkozásban, illetve alkalmazottként ellátni a kutyakozmetikus munkakört, valamint képesek a kutya ápolásával és higiénikus tartásával kapcsolatos szakmai tanácsadásra és ezek összességével hozzájárulnak a hazai kutyás kultúra színvonalának emeléséhez.

A tanfolyam elvégzése után, az eredményes vizsgával, államilag elismert, országos és EU érvényű OKJ számú, minisztérium által kiadott bizonyítványt szerezhetnek meg.

A tanfolyam felépítése:

Elméleti oktatás A 225 órás elméleti képzés távoktatás/e-oktatás formában kerül lebonyolításra. Ezzel alkalmazkodik a program a jelenkor és a képzésben részvevők igényeihez. Az elméleti képzés során az EFEB Felnőttoktatási Központ Kft. E-Trainer nevű oktató programját használjuk, ahol a tananyag megtekintése mellett az elméleti modulzárók is elvégezhetők, valamint a tutor tanárokkal történő konzultáció is bonyolítható. Az eredményes egyéni tanulást és a vizsgákra történő hatékony felkészülést az e-oktatáson belül elérhető különböző tananyagok, jegyzetek, képek, grafikák, PowerPoint prezentációk, videó- és hanganyagok, Internet linkek segítik. Gyakorlati oktatás A 175 órás gyakorlati oktatást nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kutyakozmetikus gyakorlati oktatók végzik.

A tanulók a gyakorlati képzés során a saját ruháikban, saját kéziszerszámaikkal, saját kutyán, vagy a gyakorlat vezetője által biztosított modelleken dolgoznak.
Vizsgáztatás A vizsgáztatás a 20/2007. (v.21.) SZMM és 26/2001 (VII.27.) OM rendelet, az FVM által 2008.12.08.-09. napokon kiadott tételek szerint történik. Modulzáró vizsga: Minden modul lezárása után, tesztlapok kitöltésével az e-oktatási rendszeren belül.

KOMPLEX SZAKMAI vizsga:

Gyakorlati vizsgatevékenység:

Fajtaismeret és a vizsgakutya komplett kozmetikai (trimmelés és/vagy nyírás alkalmazásával) és egyéb ápolási feladatainak elvégzése szakszerű anyag- és eszközhasználattal, az állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

A vizsgafeladat ismertetése:

Az Európában gyakori kutyafajták felismerése és fajtaleírásuknak megfelelő szőrzetük, illetve a kapcsolódó technológiai műveletek megnevezése.

A vizsgakutya fazonkialakításának megfelelő szerszámok, eszközök előkészítése, megnevezése. A kozmetikai műveletek technológiai sorrendjének alkalmazásával a vizsgakutya fazonjának (pl. bontása, előnyírás, trimmelés, fürdetés a szőrzetnek megfelelő kozmetikummal, szárítás) kialakítása, egyéb ápolási (karomvágás, fültisztítás stb.) tevékenység végzése előírt és biztonságos anyag- illetve eszközhasználattal, szakszerű bánásmóddal, a higiénia és munkaterület rendjének folyamatos fenntartása mellett.

Vizsgafeladat időtartama: 200 perc

Szóbeli vizsgatevékenység:

A szóbeli vizsgán a következő tantárgyak témakörei szerepelhetnek:

-Általános kinológiai ismeretek (anatómia; élettan, tenyésztési-, állat-egészségügyi- és etológiai alapismeretek) -Kutyakozmetikai ismeretek (fajtacsoportok, fajták, kültakaró és ápolás, küllemtani és kiállítási alapismeretek, anyag-, eszköz- és berendezési tárgyak, kutyakozmetikai műveletek technológiája, állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek) -Vállalkozási ismeretek  
Vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A képzésre való jelentkezés feltételei:

·alapfokú iskolai végzettség ·a szakképesítés jellegének megfelelő egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása (zoonáisoktól való mentesség, negatív kutyaszőr allergia teszt, fertőző betegségektől mentesség, testi épség, erőnlét, végtagok és ujjak teljes épsége, használhatósága)  
A tanfolyamok kezdete:

Az elméleti e-oktatás lehetővé teszi, hogy a jelentkezők folyamatosan, bármikor bekapcsolódjanak a képzésbe. A kitöltött, aláírt jelentkezési lapok (2 pld.) és a képzés árának beérkezését követő 48 órán belül aktivált lesz a tananyag hozzáférés és megkezdhető az elméleti tananyag önálló elsajátítása.

Képzési modulok, tematika:

modul

témakör

óraszám

I. Általános állategészségügyi- és kinológia és ismeretek (3116-09)

 

I./1 A kutya anatómiája

2 óra

 

I./2 Küllemtan

1 óra

 

I./3 Ápolás, gondozás

1 óra

 

I./4 Egészség + betegség

1 óra

 

I./5 Tenyésztés

1 óra

 

I./6 Szaporodás

1 óra

 

I./7 Öregedés

1 óra

 

I./8 A kutya viselkedési jellemzői

2 óra

 

I./9 A kutya testbeszéd jel rendszere

2 óra

II. A kutyakozmetika alapjai (1726-06)

 

II./1 A kutyakozmetika célja, kialakulása, fejlődése

1 óra

 

II./2 Szőrzettípusok felosztása

6 óra

 

II./3 Eszközök, szerszámok és anyagok használata

8 óra

 

II./4 Alapműveletek és technikák

8 óra

 

II./5 A fajták és nyírási módjaik

8 óra

 

II./6 Hasznos tippek és tanácsok

1 óra

 

II./7 A macskák kozmetikai ellátása

1 óra

 

II./8 Kiállítások

1 óra

 

II./9 A kutyák fajtacsoportosításai

1 óra

III. Vállalkozási alapismertek (1722-06)

 

III./1 Az üzleti vállalkozás

2 óra

 

III./2 Marketing ismertek

2 óra

 

III./3 Üzleti terv készítése

2 óra

 

III./4 Számviteli alapismeretek

2 óra

 

III./5 Adózási alapismeretek

2 óra

 

III./6 Társadalombiztosítási alapismeretek

2 óra

 

III./7 Jogi alapismeretek, a kutyatartás jogi szabályozása

2 óra

 

III./8 Üzleti levelezés

2 óra

IV. Munkabiztonság, tűz- környezet- és állatvédelem (1714-09)

 

IV./1 Munkavédelem

1 óra

 

IV./2 A munkabiztonság és környezetvédelem keretei és szabályozásai

1 óra

 

IV./3 Balesetvédelem

1 óra

 

IV./4 Munkaegészségtan

1 óra

  IV./5 Az elektromos áram biztonságtechnikája

1 óra

 

IV./6 Ergonómia

1 óra

 

IV./7 Munkalélektan

1 óra

 

IV./8 Elsősegélynyújtás

1 óra

 

IV./9 Tűz- és robbanásvédelem

1 óra

 

IV./10 Környezetvédelem

1 óra

 

IV./11 Állatvédelem

2 óra

Összesen:

75 óra

Kutyakozmetikus gyakorlat

 

A használatos anyagok és eszközök alkalmazása

20 óra

 

Különböző méretű kutyák fürdetése, szárítása

20 óra

 

Különböző szőrzetű kutyák fürdetése, szárítása

20 óra

 

Különböző nyírási technikák gyakorlata

16 óra

 

Rövid szőrű kutya teljes körű kozmetikai ellátása

16 óra

 

Félhosszú szőrű kutya teljes körű kozmetikai ellátása

16 óra

 

Hosszú szőrű kutya teljes körű kozmetikai ellátása

16 óra

 

Nemezes szőrű kutya teljes körű kozmetikai ellátása

8 óra

 

Trimmelés gyakorlata, a kutya teljes körű kozmetikai ellátása

4 óra

 

Kölyök és idős kutyák teljes körű ellátása

4 óra

 

Kiállítási kutya felkészítése

4 óra

 

Szemek, fülek ápolása

5 óra

 

Karomvágás

5 óra

 

Bűzmirigy kinyomás

4 óra

 

Tisztántartás, fertőtlenítés

4 óra

 

Adminisztrációk elvégzésének gyakorlata

4 óra

 

Kommunikáció a gazdikkal, tanácsadás a gyakorlatban

4 óra

 

Munka-, tűz- és környezetvédelem a gyakorlatban

2 óra

 

Állategészségügy a gyakorlatban

3 óra

Gyakorlat összesen:

175 óra

Kozmetikus képzés összesen:

250 óra